Exhibitions and Events

EXHIBITIONS AND EVENTS

 

 

JEWELLERY AND GEM WORLD HONG KONG

Wan Chai, September 20-24 2023

Hall 5F 614

 

COME VISIT US!

 

 


 

 

BIMU – Milano

October 12-15 2022

Hall 15 Stand F54

 

 


 

Host – Milano

October 22-26 2021

Pad. 5 Stand S10

 


 

Sigep – Rimini

January 18-22 2020

Pad. B2 Stand 030

 

 


 

Banner-Host2017_300x100

Jewellery & Gem Fair – Wanchai, Hong Kong

September 18-22 2019

Hall 5F 614

 


 

 

Host – Milano

October 18-22 2019

 


 

Sigep – Rimini

January19-23 2019

Pad. B2 Stand 030

 

 


 

BI-MU – Milano

October 9-13 2018

Pad. 11 Stand G39

 


 

Banner-Host2017_300x100

Jewellery & Gem Fair – Wanchai, Hong Kong

September 14-18 2018

Hall 5F 614

 


 

Sigep – Rimini

January 20-24 2018

Pad. B2 Stand 030

 

 


 

Banner-Host2017_300x100

Host – Milano

October 20-24 2017

Pad. 2P Stand L12

 


 

Banner-Host2017_300x100

Jewellery & Gem Fair – Hong Kong

September 15-19 2017

Hall 5F 614

EnglishItaly